Forumregler

För att kunna delta i diskussioner och använda Karlinds tjänster krävs det att du registrerar dig som medlem. Du registrerar dig genom att fylla i ett enkelt formulär och därefter bekräfta medlemskapet via e-post eller genom att logga in med ditt Google eller Facebook konto. Innan du blir medlem måste du läsa, förstå och godkänna följande regler:

Trivsel

För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

 • Var trevlig och respektera andra.

 • Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.

 • Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi.

 • Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.

 • Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna. Exempel är länkar utan beskrivning eller sammanhang. Memebilder och andra roliga bilder för nästan aldrig diskussionen framåt.

Innan du skapar en tråd

För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:

 • Läs de klistrade trådarna som finns i respektive forumdel innan du ställer frågor.

 • Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.

När du skapar en tråd

 • Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.

 • Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet. Om man är osäker på var en tråd ska placeras kan man skapa den i en forumdel som verkar lämplig och sedan anmäla sitt eget inlägg till moderatorerna för att få placeringen kontrollerad.

 • Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne (så kallad korspostning). Detta gäller oavsett om trådarna placeras i samma forumdel eller i olika forumdelar. Om en moderator har låst en tråd är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina trådar uppmärksammade och för att forumet ska bli så överskådligt som möjligt.

 • Det är inte tillåtet att skapa trådar som saknar diskussionsvärde.

Bumpning

Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistningen (så kallad bumpning). Däremot är det tillåtet att skriva flera inlägg i rad förutsatt att varje nytt inlägg tillför information eller på annat sätt för diskussionen framåt. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina trådar uppmärksammade och för att forumet ska bli så överskådligt som möjligt.

Anmäl olämpliga inlägg

Medlemmar har möjlighet att anmäla misstänkta regelbrott genom att fylla i uppgifterna i vårt kontaktformulär

Signaturer och avatarer

 • Avatarer får inte vara animerade och får inte heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande.

 • Signaturer får, med centrerad layout, vara maximalt fem rader långa. Tomma eller delvis brukade rader räknas som hela rader.

 • Signaturer får maximalt innehålla tre olika färger. Svart, röd och länkarnas blå färg är ett exempel.

 • Avatarer och signaturer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares signatur eller avatar utan tillåtelse.

Brott

Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.

Marknadsföring och annonsering

Forumet får inte användas för annonsering eller marknadsföring av egen eller andras verksamhet. Dock får man dela med sig av information om sin eller annans verksamhet om det har relevans till diskussionen.

Användare

 • Användarkonton är personliga och får inte säljas eller överlåtas. En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. Du kan när som helst kontakta Karlinds för att få dina uppgifter raderade, men vi förbehåller oss rätten att lagra vissa uppgifter för att upprätthålla säkerheten och förhindra missbruk av sajten.

Synpunkter på moderering eller webbplatsen

Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skriv inte om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skapa en tråd i forumdelen Feedback.

 

Moderatorer

Den dagliga driften av diskussionsforumet sköts av förtroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att fylla i vårt kontaktformulär. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av moderatorerna om du exempelvis råkat stava rubriken på din tråd fel eller av misstag placerat den i en forumdel där den inte hör hemma.

Rättigheter

Karlinds hävdar ingen äganderätt till användargenererad information. Genom att använda Karlinds tjänster, lägga ut text, bilder eller annan media, ger du emellertid Karlinds obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet.

Användargenererad information

Vem som helst kan registrera ett användarkonto och använda Karlinds tjänster. Alla inlägg i forumet, kommentarer till artiklar och foton som är användargenererad information och återspeglar inte Karlinds synsätt eller ståndpunkter.

Personlig integritet

All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.

Villkor och regler kan ändras. Om så sker meddelas ändringen i forumet.

KARLINDS

Vår mission är att förenkla vägen till personlig utveckling för alla. Vår definition av personlig utveckling är "ett steg framåt mot mer av det som du betraktar som bra och positivt i livet”.

 

Välkommen till Karlinds.

Få vårt månadsbrev

© 2020 Karlinds