Arbete

Karlinds-Fashion-Lifestyle-Community-Arbete

Inspirerande och läsvärda artiklar om arbete och företagande

Arbete är idag ett brett begrepp och vi hittar ofta flera olika aktiviteter i vårt liv som vi betraktar som arbete. Arbete betraktas i allmänhet aktiviteter som tillför ett ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster. Verkligheten är dock en annan för många personer som utför arbete utan att få någon ekonomisk belöning eller ingen garanterad sådan iallafall.


Denna avdelning fokuserar på arbete, arbetsliv, företagande och entreprenörskap. Här kan du ta del av kvalitativa artiklar som garanterat kommer ge dig inspiration, kunskap och samtidigt vidga din syn på olika aspekter av ett liv med arbete. Läs och låt dig inspireras till mer njutbart och effektivt arbetsliv.

I blickfånget just nu

Ett-bra-intryck-karlinds

Forskning har visat att vi bildar oss en uppfattning gällande en person utifrån de första sju sekunderna som vi träffar personen. Detta är vad som är allmänt känt som det första intrycket. Läs och bli inspirerad av enkla metoder för att göra ett bättre första intryck. 

Arbetsmoral

Användbart verktyg

Produktivitet. Hur får vi mer gjort på kortare tid? Nyckeln till en persons framgång kan vi ofta hitta i hur en person använder sin tid. Läs och bli inspirerad till ett produktivare liv.   

Skapa en bra arbetsmoral

Kunskapsberikande

Det-mesta-är-förhandlingsbart-Karlinds

Det är inte ovanligt att känna sig lite obekväm och att skämmas lite över att fråga om bättre priser på produkter eller tjänster. Faktumet är att nästan allting i livet är förhandlingsbart och de som inte är rädda för att förhandla är också de som får till bättre affär. Läs och bli inspirerad.

Arbete 

Den vedertagna definitionen av arbete utifrån ett ekonomiskt perspektiv är mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor och tjänster. I ett ekonomiskt perspektiv skiljer man på betalt och obetald arbete.


I ett sociologiskt perspektiv skiljer man på lönearbete, karriärsarbete och företagande då det sociologiska perspektivet är kopplat till den identitet som följer med ett visst arbete.

Arbetsliv

Arbetsliv är ett ord som inte går att definiera på ett enkelt sätt. Vad vi lägger in i begreppet arbetsliv skiljer sig ofta från person till person. Hos Karlinds kommer du just nu att hitta artiklar om motivation, förhållningssätt, hälsa och produktivitet i arbetslivet.

Will Smith: Inspirerande arbetsmoral

Arbete som anställd

Att vara anställd har många fördelar och det är ingen tillfällighet att den stora massan i samhället är anställda i något företag. Som anställd kan man i de flesta fall gå till jobbet, göra sitt jobb och sedan gå hem och njuta av sin fritid. Arbetet blir en naturlig del av vår dag och det känns tryggt och ger förutsättningar för att planera vårt liv utefter vårt arbete. 


Det som ofta blir en utmaning att hantera som anställd är att vi i de flesta fall kommer till en tidpunkt när vi har lärt oss arbetet så väl att det inte känns som en utmaning längre. Det är då vi ställs inför kravet att hitta andra motivationsfaktorer eller ett nytt arbete. Vi som människor strävar naturlig efter någon sorts utveckling och blir snabbt uttråkade om vi känner att vi står och stampar på en och samma plats.


Arbete som företagare eller entreprenör

Arbete som företagare eller entreprenör innebär i de flesta fall att varje dag är fylld med utmaningar. Det är så klart stor skillnad om man har kommit till en punkt där man har ett framgångsrikt företag eller om man har startat ett nytt företag. Fokus hos Karlinds när det kommer till företagande kommer ofta att ligga på att inspirera nyföretagande.


Har man ett nytt företag som inte ger tillräcklig mycket vinst så att man kan betala andra för att utföra delar av arbetet står man där själv med en stor arbetsbörda. Samtidigt finns det ofta få eller inga garantier på att allt det arbetet man lägger ner kommer att generera vinst. 


Det som är signifikant för företagande är att tills företaget är framgångsrikt finns det ingen ekonomisk trygghet. I början så är det ofta så att man investerar egna pengar och sin tid för att bygga upp något som i framåt i tiden ska generera vinst. Det ställer krav stort mod, stor tro på idén, hög motivation och en stor portion av arbete. Allt detta för att i framtiden ha ett framgångsrikt företag som genererar tillräcklig vinst för att kunna betala andra att utföra stora delar av arbetet. Det är då om vi väljer som vi kan njuta av frukterna av det arbetet som man har lagt ner fram till den tidpunkten. 


Varför arbete?

Varför vi har valt att skriva om arbete hos Karlinds är att arbete för de flesta människor upptar en stor del av livet. De flesta människor arbetar ofta i alla fall en tredjedel av alla årets vakna timmar. Då arbete är en så stor del av vårt liv är det en av de viktigaste faktorerna att hantera väl för ett hälsosamt och fulländat liv.karlinds-fashion-lifestyle-community-personlig-utveckling

Karlinds är ett fashion och lifestyle community som kombinerar mode med personlig utveckling. Vår mission är att förenkla vägen till personlig upplysning och en välklädd garderob.

Gå med