Vad är stil och mode?

Stil-och-mode-Karlinds

Är stil och mode samma sak eller skiljer de sig åt?

Vad är stil och mode? Två ord som gärna håller sig i varandras sällskap och det är sällan den ena kommer på tal utan den andre. Vare sig man är intresserad av stil och mode eller inte så har de båda en inverkan på ens liv som man kan vara mer eller mindre medveten om.


Stil och mode betyder mest troligtvis olika beroende på vem det är som får uppgiften att försöka definiera innebörden av orden. På ett eller annat vis så har var och en av oss en egen personlig stil, och denna stil kan vara skapt med mer eller mindre medvetna val.


Både stil och mode är något som vi alla kommit i kontakt med och vi skulle alla kunna ge en förklaring för vad de båda orden innebär och betyder för var och en av oss. Vi skulle kunna berätta vilken inverkan det haft på vårt liv, stort eller litet, och vi skulle kunna berätta om vår smak och vad vi tycker om. 


Stil-och-mode-Karlinds


Samma dialog skulle kunna föras med flera olika personer och svaren och preferenserna hade med störst sannolikhet skiljt sig åt. Det går därför rimligen att anta att frågan ”vad är stil och mode för dig?”, skulle resultera i att man står med fler frågor i slutet än vad man började med. Ett annat rimligt antagande skulle vara att både stil och mode har en personlig förankring hos oss alla och därför borde det inte finnas något som är rätt eller fel i saken.


Det känns däremot rimligt att undersöka hur orden har definierats och beskrivits av andra.

Vad är mode och vad betyder det?

Vad är mode och vad betyder det? Mode, från latinska modus, beskrivs som ett sätt, en fason, en gräns, ett mått eller en rytm. En beskrivande definition av ordet lyder ”mode är något som är förenligt med tidens rytm”, vilket är ett intressant sätt att beskriva det.


Det är alltid komplicerat att försöka beskriva ett mångfacetterat ord med en endaste mening, skulle man exempelvis kunna förklara vad kultur är med en mening? Vad religion är? Det blir dessutom alltid mer komplicerat att förenkla sådant som kan betyda olika saker för olika människor. 


Stil-och-mode-Karlinds


Personligen ser jag stil och mode som en slags konst. En konst som vi alla bemästrar på olika sätt, en konst som likt allt annat blir bättre med övning. En konst där var och en av oss får möjligheten att berätta sin historia genom sin stil. En stil där varje plagg, färg och accessoar berättar något personligt om dig till de du möter, utan att yttra några ord.


Stil och mode är, som jag ser det, en konst där alla kan ge uttryck för sig själv och vem man är. Mode är ett sätt att vara på och stil är vårt sätt att vara på.Vad är stil och vad betyder det?

Det finns många sätt att beskriva vad stil är, men två ord som fungerar som goda vägvisare är medvetenhet och personlighet. Vilka kläder vi väljer att ta på oss är medvetna val, oavsett hur mycket tanke och intention som legat bakom valen.


Valet av plagg, färg, skor och accessoarer är alla en del ett personligt uttryck, vårt egna personliga uttryck. Vårt alldeles egna sätt att kommunicera med vår omvärld och berätta vilka vi är utan att vi använder ord. 


Det är just medvetenheten som gör att vår stil blir personlig. Att bära en egen personlig stil innebär inte att man slaviskt ska följa trender, eftersom att dessa kan försvinna lika fort som de kommit. Det är istället en slags av avvägning mellan nya modetrender och trender som redan varit. En kombination av nytt och gammalt som blandas till något eget för att lyfta fram det bästa av oss och för att lyfta fram våra personligheter.


Stil-och-mode-Karlinds


Eftersom att både stil och mode har de roller de har i våra liv så finns det mycket intressant att både se och läsa av från en persons klädstil. Varje plagg och varje färg som vi väljer att ta på oss representerar en liten berättelse om oss själva och vilka vi är och vad vi står för. Det fungerar som ett eget språk som talas hela tiden oavsett om mottagaren förstår budskapet eller inte. 


Hur möts stil och mode?

Stil och mode nämns ofta, som bekant, i samma sammanhang. Som vi tidigare i artikeln kunnat konstatera så är mode ett sätt att vara som är förenligt med tidens rytm. Stil är ett sätt att berätta vem vi är utan att prata, ett sätt att ge uttryck för oss själva och vår personlighet. 


Det finns goda skäl till att stil och mode ofta nämns i samma sammanhang, även om det finns skillnader så finns det likväl likheter. Mode är beroende av stil, och stil är beroende av mode. Modetrender må vara föränderliga men stilar är likväl ett levande personligt projekt som kan förändras under livets gång. 


Stil-och-mode-Karlinds


En persons kläder och stil avslöjar en hel del om personligheten hos bäraren, mot den bakgrunden så blir givetvis både stil och mode två kraftfulla sätt att kommunicera med omvärlden. Det är ett kommunikativt och uttrycksfullt verktyg som därför förtjänar att få det utrymme i våra liv som det faktiskt har. 


Modetrender kommer och går medan klädstilar förändras, vilket även vi människor gör. Vi bör alltså alltid låta vår stil berätta det vi vill berätta för vår omvärld samtidigt som vi låter modetrender hjälpa oss att bygga vidare på vår egna personliga stil. Det finns alltid inspiration att hämta från andra, vare sig det är små detaljer så som accessoarer eller färgval eller särskilda plaggkombinationer.


Stil-och-mode-Karlinds


Låt din stil vara ditt sätt att berätta om dig själv till världen, utan att behöva använda ord. Låt plaggen och färgerna berätta personliga berättelser om dig själv samtidigt som du ger uttryck för vem du är. Låt modet ge dig inspiration som förbättrar och gör din stil mer personlig, ditt alldeles egna sätt att både se ut och vara på. Låt dig vara dig själv.


Upptäck våra artiklar om personlig utveckling, mode, hälsa, inspiration och arbete hos Karlinds Fashion & Lifestyle Community.


karlinds-fashion-lifestyle-community-personlig-utveckling

Karlinds är ett fashion och lifestyle community som kombinerar mode med personlig utveckling. Vår mission är att förenkla vägen till personlig upplysning och en välklädd garderob.

Gå med