Search

Att vara entreprenör och driva företag

Förr endast ett par årtionden sedan i vårt avlånga land så var det inte attraktivt att vara egenföretagare. Det var många som ansåg det lite fult att kapitalisera och tjäna pengar på andra. Något som går lite hand i hand med den klassiska svenska jantelagen som finns etsad i vår kultur.Nu har tiderna däremot sakta men säkert förändrats, och om man frågar ungdomar vad de vill vara i yrkeslivet så toppar entreprenörer och egenföretagare popularitetslistan numera. Entreprenörsandan är något som även fått svensk innovation att bli väldigt framgångsrik även internationellt, med bland annat tech-bolag som Spotify och King i spetsen.

Skribent: Calle Karlsson

Fördelar med att vara entreprenör/egenföretagare

Att driva eget företag på egen hand eller tillsammans med flera är en väldigt befriande känsla, om jag ska delge hur jag personligen upplever det. Någonstans har alltid friheten varit det som lockat mig, att själv kunna styra mina arbetsdagar och lägga upp arbetet på det sätt som passar mig bäst.


Känslan av att vara sin egen inkomstkälla och på så vis enbart representera sig själv, företaget och de eventuella kollegor man har, är även den befriande. Lägg därtill motivationsfaktorn av att arbeta för sig själv och bära med sig vetskapen om att den tid och energi man lägger ner också i slutändan direkt kommer att kunna gynna en själv.Som anställd är det fundamentala syftet att skapa mer intäkter än vad man kostar, åtminstone inom den privata vinstdrivande sektorn. Ju mer intäkter man klarar av att bringa in till sin arbetsgivare desto högre lön lär man bli belönad med. Men man skapar i slutändan alltid ett mervärde för någon annan än sig själv. Det är någon som sitter längre upp i hierarkin och skördar ännu större frukter av ditt arbete.


Det är däremot inte alla som varken vill eller klarar av att driva eget, för det kräver en större ansträngning än vad det gör att vara anställd. Det finns även ett populärt uttryck som heter interprenörer, från engelskans interpreneur, som syftar till personer som innoverar nya saker på sin befintliga arbetsplats. Det kan exempelvis vara att man kommer på ett nytt verkningsområde som resulterar i en ny avdelning där man själv blir chef eller får en ledande position.Vad är det som motiverar oss i arbete?

Vad är det egentligen som motiverar oss till att arbeta? För många är säkerligen svaret på den frågan pengar. För andra är det passion. Vad som driver oss vet vi bäst själva, och jag anser att det är klokt att utforska dem delarna av sig själv.


Det finns studier som visar att sambandet mellan lycka och inkomst är påtagligt upp till en viss gräns, där vissa menar att vi efter en inkomst på 40 000 kronor i månaden inte längre blir märkbart lyckligare av att tjäna mer. Andra påstår att gränsen istället går vid 50-60 000 kronor i månaden. Vad studierna har gemensamt är däremot slutsatsen att vi efter en viss gräns inte åtnjuter mer lycka av att tjäna mer pengar.


Ganska intressant, eller hur? Om alla hade följt pengarna i sitt val av yrke så hade betydligt fler varit missnöjda med sin arbetssituation, något som studier visat att på tok för många är. I Sverige pratar vi om att hela 85 % inte trivs med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Vilket givetvis får konsekvenser på prestation och drivkraft, en ganska skrämmande hög siffra om du frågar mig.


Detta indikerar på att endast pengar i sig självt inte tenderar att göra oss människor lyckligare, åtminstone inte efter en viss inkomstnivå, men att lägre inkomst från ett yrke man är passionerad och entusiastisk över bringar mer lycka. Man vill ju trots allt skapa sig en vardag som man tycker om och känner sig bekväm med och inte vill fly ifrån. Rätta mig om jag har fel.


Passion och entusiasm eller inkomst?

Alla känner eller har vi hört talats om någon eller flera personer som har eller har haft en hög lön och inte trivts med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Flera har säkerligen själva upplevt något liknande och eventuellt kommit till samma insikt som så många andra har gjort. Att pengar och hög inkomst i slutändan inte är allt, och det skänker oss bara tillfredsställelse till en viss grad.


Om man som mig är ett fan av att ta del av vad framgångsrika entreprenörer har att säga och entusiastiskt lyssnar på deras berättelser, så blir mönstret rätt tydligt fort. Efter att ha lyssnat på över 150 svenska framgångsrika entreprenörer som inkasserat miljonbelopp på sin verksamhet, så framgår det att samtliga är väldigt passionerade och entusiastiska över det dem gör.


Det låter väl rätt så logiskt, eller hur? Att vi tenderar att bli duktiga på sådant vi tycker om att göra, och gör man det tillräckligt och blir duktig på det så uppstår möjligheten att tjäna pengar på det. I dagens värld framför allt, med hänsyn till internet och sociala medier som skapat en helt ny dimension av arbeten som vi inte kunnat föreställa oss för bara 20 år sedan.Större chans att lyckas med något man brinner för

Det är alltså större chans att man lyckas med någonting som man genuint är intresserad och brinner för. Vad detta än må vara är det däremot bara vi själva som kan svara på, och svaret på den frågan är inte alltid lätt att få fram. Vad som kan konstateras är dock att den som inte söker efter svaren inte heller finner dem. Vilket är helt logiskt, för om vi inte ställer oss frågan om vad vi vill göra och därefter testa sig fram med en öppensinnad nyfikenhet, så kommer inte något svar nå oss.


En klassisk fråga, som är väldigt bra att ställa sig, är vad man tycker om att göra utan att få betalt för det? För vissa är det någon idrott, exempelvis fotboll, ishockey, ridning eller gymnastik. För vissa är det att skriva böcker eller noveller. Vissa tycker om att finsnickra och tälja figurer. Vad som tilltalar oss vet vi bara själva när vi väl gör det, och om vi tycker om någonting väldigt mycket så kommer vi vilja utföra det vilket i sin tur leder till färdighet. Övning ger ju trots allt alltid färdighet, ju mer desto bättre.
24 views

Recent Posts

See All

Ovanligt klok kinesisk bonde

Bonden hade en son, en häst, och en väldigt nyfiken granne. En dag glömmer bonden och hans son att stänga inhägnaden och deras häst rymmer till skogs. Den nyfikna grannen sticker huvudet över staketet

Energin finns runt dig

Har du någonsin funderat över att din egen energinivå kan variera flera gånger under dagens gång? Det finns många som menar på att energi finns alltid runt omkring oss, vilket innebär att vi kan ta åt

KARLINDS

Vår mission är att förenkla vägen till personlig utveckling för alla. Vår definition av personlig utveckling är "ett steg framåt mot mer av det som du betraktar som bra och positivt i livet”.

 

Välkommen till Karlinds.

Få vårt månadsbrev

© 2020 Karlinds