Search

Rättighetsfällan

Updated: Aug 26

Vår vanligaste orsak till negativitet i livet. Jag agerade ju rätt. Ändå så fick jag inte belöningen som jag borde ha fått för mitt rätta agerande.


Livet är tyvärr orättvist och det har det alltid varit. Från den dagen vi minns så har vi sett orättvisor. Jag tror alla kan minnas orättvisor i skolan. Läraren såg aldrig hela bilden. Vi anser att en person ska vara objektiv i sin bedömning för det har vi blivit fostrade i att en auktoritet ska vara. Samtidigt är det sällan eller aldrig fallet. Det är snarare så att som människor försöker vi vara objektiva medan vi i slutändan agerar subjektivt.Förståelsen för människan subjektivitet kan hjälpa oss att inte hamna i rättighetsfällan och slösa vår energi på onödig irritation. Vi är människor och en del som gör oss till en unik människa är att vi har vårt sätt att se på världen och allt som händer. Det innebär att vår egen uppfattning om en situation inte alls är andras uppfattning och det finns inget ont uppsåt från den andra personen. Det är bara den personens uppfattning precis som det du ser och känner är din uppfattning.


Vi vill att andra ska acceptera den uppfattning som vi har. Det är väl då inte mer än rättvist att vi accepterar att någon annan har en annan uppfattning än den vi själva har? Jag accepterar din åsikt och din uppfattning men jag håller inte med dig är ett bra svar i varje given situation där vi inte är överens, och så går vi vidare med vårt liv utan att lägga mer energi på den saken.

5 views

Recent Posts

See All

Ovanligt klok kinesisk bonde

Bonden hade en son, en häst, och en väldigt nyfiken granne. En dag glömmer bonden och hans son att stänga inhägnaden och deras häst rymmer till skogs. Den nyfikna grannen sticker huvudet över staketet

Energin finns runt dig

Har du någonsin funderat över att din egen energinivå kan variera flera gånger under dagens gång? Det finns många som menar på att energi finns alltid runt omkring oss, vilket innebär att vi kan ta åt

KARLINDS

Vår mission är att förenkla vägen till personlig utveckling för alla. Vår definition av personlig utveckling är "ett steg framåt mot mer av det som du betraktar som bra och positivt i livet”.

 

Välkommen till Karlinds.

Få vårt månadsbrev

© 2020 Karlinds